BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MỒN VỀ BUSINESS INTELLIGENCE TẠI CÔNG TY GCS

BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ BUSINESS INTELLIGENCE TẠI CÔNG TY GCS

Ngày 12 tháng 1 năm 2017, Khoa Hệ Thống Thông Tin trường đại học Kinh Tế - Luật đã có buổi làm việc với anh Chương, trưởng phòng Business Intelligence tại công ty Global Cybersoft (GCS).

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Nội dung của buổi trao đổi xoay quanh về vấn đề sinh hoạt chuyên môn và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Business Intelligence. Từ đó, công ty GCS sẽ có hỗ trợ hướng dẫn sinh viên thực tập và thực hiện dự án về phân tích dữ liệu như Big data Visualization, Big data open platform, …