Triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018

Chào các bạn,

Thực hiện theo kế hoạch chung của Trường về việc triển khai chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên – Giải thưởng Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2018 , Khoa đã xây dựng Kế hoạch NCKH để triển khai cho sinh viên Khoa Hệ thống thông tin. Nay Khoa gửi kế hoạch (đính kèm) đến các em để nắm thông tin các mốc thời gian về việc thực hiện NCKH trong năm học 2017-2018.

Có 2 phương thức cho sinh viên đăng ký đề tài:

*     Một là sinh viên tự chủ động liên hệ với giảng viên đăng ký hướng dẫn và nộp thuyết minh về Khoa.

*     Hai là, giảng viên có hướng nghiên cứu, đề tài đăng ký về Khoa và Khoa công bố cho sinh viên chọn lựa nếu có mong muốn thực hiện. Thời hạn công bố hướng đề tài của giảng viên: 15/09/2017.

Bên cạnh đó, Khoa cũng gửi kèm thông báo về quy trình cộng điểm khuyến khích cho sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 (thông báo tại đây).

Các thông tin về biểu mẫu liên quan việc thực hiện NCKH sinh viên có thể download theo link: http://psdh.uel.edu.vn/ArticleId/bba5c9cd-604c-4241-8c0c-1b1f4248af6b/nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien 

Trân trọng.