Danh sách tổng hợp các nhà tài trợ


Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức xã hội
Họ tên Nơi làm việc Số tiền Năm
  Công ty Global Me Education 2000000 2017
Mr. Nguyễn Lâm Thảo Công ty One Technology 3000000 2017
Mr. Nguyễn Hữu Dũng Công ty SAP Vietnam 5000000  2017 
Mr. Phạm Văn Trọng Công ty Thế Giới Di Động 10000000  2017 
Trần Hoàng Gia Công ty Voladess 3000000  2017 
Một thành viên Ban điều hành   10000000 2017 
Mr. Nguyễn Quốc Nam
BS Group VN
10000000 2017
Mr. Vũ Mạnh Cường
WILMAR Vietnam
16000000 2017
Gia Minh Consulting Company – GMC (Mr. Vương Hồ)

16000000 2017
Nguyễn Quang Hưng
Trường Đại học Kinh tế Luật
1500000 2016
Bùi Hồng Sơn Công ty phần mềm quản trị doanh nghiệp FAST 5000000 2016
Hồ Thị Điệp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 1500000 2016
Lê Thị Thu Kiều Công ty Cổ phần Global CyberSoft (Việt Nam) 3000000 2016
Lữ Lê Quốc Anh Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (BOSCH) 3000000 2016
Ngô Lê Thị Thanh Thảo Công ty Cổ phần Global CyberSoft (Việt Nam) 3000000 2016
Nguyễn Thành Kim Ngân Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 3000000 2016
Nguyễn Thị Ánh Thi Shop Ba Lô Hàng Hiệu 3000000 2016
Nguyễn Trương Kiến Quốc Long Thành GOLF 6000000 2016
Nguyễn Văn Hồ NashTech 3000000 2016
Phan Thị Hoài Diễm Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Toàn Cầu (GESO) 3000000 2016
Trần Thanh Phát Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (BOSCH) 3000000 2016
Trần Thị Phổ Lang FE Credit 3000000 2016
Vạn Thị Kim Chi Aperia Solution VN 4000000 2016
Nguyễn Khánh Hòa Trường Đại học RMIT 5000000 2015
Vũ Đình Thắng Công ty Cổ phần Global CyberSoft (Việt Nam) 10000000 2015
Đoàn Đức Thảo & Phùng Thị Thu Thủy Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (BOSCH) & Bước Nhảy Việt - (TABViet JSC) 23750000 2015