Buổi chia sẻ Kỹ năng phân tích nghiệp vụ (20/06/2018)


Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2018, Quỹ Nhân bản phối hợp cùng BI Lab tổ chức buổi chia sẻ Kỹ năng phân tích nghiệp vụ cho sinh viên.

Buổi chia sẻ Kỹ năng trả lời phỏng vấn (20/06/2018)


Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 06 năm 2018, Quỹ Nhân bản phối hợp BI Lab tổ chức buổi chia sẻ Kỹ năng trả lời phỏng vấn cho sinh viên. 

Buổi chia sẻ Kỹ năng làm việc nhóm và trình bày dự án (20/06/2018)


Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2018, Quỹ Nhân bản đã tổ chức buổi chia sẻ về Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng trình bày dự án

Học bổng khóa học (19/04/2018)

Chương trình học bổng từ PwC Việt Nam và REMANn 

Chương trình học bổng Avecvous (Japan) dành riêng cho sinh viên K16406, K16411 (16/04/2018)

Hạn nộp hồ sơ chương trình học bổng Avecvous (Japan) dành riêng cho sinh viên K16406, K16411: 18/04/2018

Buổi chia sẻ về hệ thống thông tin trong ngân hàng (15/04/2018)


Buổi chia sẻ của Anh Dư Xuan Vũ, Giám đốc Khối Công nghệ, Ngân hàng Phương Đông (OCB) vào ngày 13/04/2018.

Thông tin về seminar "Quản lý Hệ thống thông tin Ngân hàng" (09/04/2018)

Ban điều hành Quỹ sẽ tổ chức seminar "Quản lý Hệ thống thông tin Ngân hàng" vào 14h45 ngày 13/04/2018.

Ban Điều hành gặp mặt 19 sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển (18/11/2017)


Ban Điều hành Quỹ Nhân Bản gặp mặt 19 bạn sinh viên xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển chọn ngày 21/10/2017

Vòng sơ tuyển Quỹ Nhân Bản 2017 (21/10/2017)


Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/10/2017, Quỹ Nhân Bản đã tổ chức buổi phỏng vấn để tuyển chọn sinh viên.