MANAGEMENT GAME WORKSHOP (06/09/2017)


Ngày 06/09/2017, các giáo sư của Đại học Tokyo đã có buổi workshop về Management Game cho các bạn sinh viên Khoa Hệ thống thông tin.

Buổi nói chuyện "Bảo vệ dữ liệu cá nhân" (06/09/2017)


GS Makiyama đã có buổi trình bày với lớp K14406 tại BI-LAB về chủ đề Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Buổi nói chuyện về “Ứng dụng của việc khai phá dữ liệu trong kinh doanh” (10/08/2017)


Buổi nói chuyện của Anh Phạm Văn Trọng về “Ứng dụng của việc khai phá dữ liệu trong kinh doanh” với các bạn sinh viên Khoa Hệ thống thông tin

Buổi tổng kết chuỗi tập huấn tại SAP Labs Việt Nam (10/07/2017)


Buổi tổng kết khóa training tại
SAP Labs Việt Nam sau gần 2 tháng triển khai

Chuỗi tập huấn tại SAP Labs Vietnam - Buổi 7 (05/07/2017)


Khóa training tại SAP Labs Việt Nam đã dần đi đến những chặng đường cuối và “Hana Development” là chủ đề cuối trong chuỗi tập huấn, diễn ra vào 9h00 ngày 05 tháng 07 năm 2017.

Chuỗi tập huấn tại SAP Labs Vietnam - Buổi 6 (28/06/2017)


Buổi training ngày 28 tháng 06 năm 2017 vừa qua diễn ra với sự tiếp tục của chủ đề “Development Engineering”. 

Chuỗi tập huấn tại SAP Labs Vietnam - Buổi 5 (21/06/2017)


Một trong những topic không kém phần thú vịđó chính là “Development Engineering” diễn ra vào ngày 21/06/2017 vừa qua. 

Chuỗi tập huấn tại SAP Labs Vietnam - Buổi 4 (14/06/2017)


Tiếp tục xoay quanh chủ đề về “Quality Engineering”. Buổi training được tiến hành từ lúc 9h30 sáng ngày 14/06/2017 tại Công ty SAP Labs Asia (Việt Nam). 

Chuỗi tập huấn tại SAP Labs Vietnam - Buổi 3 (07/06/2017)


Tiếp tục chuỗi training tại công ty SAP Labs Asia (VietNam) là chủ để “Quality engineering”, diễn ra vào sáng ngày 07/06/2017

Chuỗi tập huấn tại SAP Labs Vietnam - Buổi 2 (31/05/2017)


Chuỗi chương trình tập huấn tại SAP Lab Asia (Vietnam), buổi training về chuyên đề HANA Overview được diễn ra vào lúc 9h00 ngày 31/5/2017