Seminar về Định hướng nghiên cứu khoa học và học thạc sĩ chuyên ngành MIS/E-commerce.

Thông báo seminar:

Seminar về Định hướng nghiên cứu khoa học và học thạc sĩ chuyên ngành MIS/E-commerce.

Gửi các bạn sinh viên Khoa Hệ thống thông tin,

Để giúp các bạn sinh viên chuyên ngành MIS/E-commerce có định hướng nghiên cứu khoa học, định hướng học thạc sĩ sau này. Khoa Hệ thống thông tin có mời Giáo sư Tuan Q. Phan tổ chức seminar chia sẻ định hướng nghiên cứu cho các bạn sinh viên.

Giáo sư Tuấn tốt nghiệp Đại học/Thạc sĩ MIT, Tiến sĩ ở Đại học Harvard và hiện đang làm giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore. Giáo sư Tuấn sẽ chia sẻ các hướng nghiên cứu khoa học, các hướng học cao học theo cho sinh viên MIS/E-commerce và các cơ hội học thạc sĩ ở ĐHQG Singapore.

Thời gian: 8h30-10:00 ngày 1/3/2019

Địa điểm: BI Lab.

Vì số lượng có hạn, bạn nào quan tâm đăng ký theo link bên dưới:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeutbQdCG2onJpHNO…/viewform

Thông tin giới thiệu giáo sư:

"Dr. Tuan Q. Phan is an Associate Professor (with tenure) at the National University of Singapore in the Department of Information Systems and Analytics (School of Computing), and the Department of Analytics and Operations (Business School), a Research Team Lead at the Institute of Application of Learning Science and Educational Technology, and affiliated with the Business Analytics Centre. His research spans multiple disciplines including economics, marketing, consumer behavior, computer science, and statistics. His expertise covers various industries including retail and e-commerce, logistics and transportation, social media, news and video media, technology and consumer products, education, and FinTech. He received his doctorate from Harvard Business School, and an undergraduate from MIT. He is also an entrepreneur, and frequently consults industry leaders."

Chúc các bạn tìm kiếm được cơ hội cho mình.

Khoa Hệ thống thông tin.