Vinh danh cán bộ, chuyên viên xuất sắc nhất UEL năm học 2018 - 2019

Ngày 13/08/2019 tại Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, Đại học Kinh tế - Luật đã vinh danh:

1/ TS. Hồ Trung Thành (Trưởng Khoa Hệ thống thông tin): giải thưởng Cán bộ quản lý xuất sắc nhất UEL.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và văn bản

2/ ThS. Nguyễn Văn Tuyên (Phòng Công nghệ thông tin, là cựu sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý và hiện tham gia giảng dạy tại Khoa): giải thưởng Chuyên viên xuất sắc nhất UEL.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Đây là thành tích đáng tự hào của Khoa Hệ thống thông tin nói chung và thầy Thành, thầy Tuyên nói riêng. Xin được chúc mừng 2 thầy!