Tuyển sinh viên thực hiện Nghiên cứu khoa học năm 2017-2018

Chào các bạn,
Theo Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Hệ thống thông tin đã triển khai, nay Khoa công bố danh sách hướng nghiên cứu của giảng viên để tuyển sinh viên thực hiện nghiên cứu trong năm học 2017-2018 (xem tại đây).
Các bạn đăng ký thực hiện thì vui lòng liên hệ trực tiếp với giảng viên hoặc Khoa để được triển khai hướng dẫn.