Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam công bố các chỉ số báo cáo năm 2017

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2017 được xây dựng trên cơ sở cuộc khảo sát được tiến hành vào cuối năm 2016 tại hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Cuộc khảo sát này được triển khai trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn năm năm 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở nghiên cứu phương pháp xây dựng chỉ số các năm trước và thực tiễn phát triển thương mại điện tử trên cả nước cũng như ở mỗi địa phương, phương pháp xây dựng chỉ số năm nay đã chú trọng nhiều hơn tới tình hình đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia, thu nhập bình quân đầu người và số lượng hoạt động của các doanh nghiệp. Không tiến hành khảo sát và xây dựng chỉ số tại một số địa phương có hạ tầng và nguồn nhân lực thấp và chưa có dấu hiệu thay đổi lớn trong ngắn hạn.

Chỉ số Thương mại điện tử 2017 cho thấy tiếp tục tồn tại khoảng cách số rất lớn giữa các địa phương. Hai thành phố lớn nhất và cũng là hai trung tâm kinh tế hàng đầu là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có sự phát triển mạnh mẽ và bỏ xa tất cả các địa phương khác. Sự nổi lên của thương mại điện tử qua biên giới và bán hàng đa kênh sẽ là những xu hướng tăng trưởng kinh doanh trực tuyến mạnh mẽ trong những năm tới.

Những vấn đề trên đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới thương mại điện tử ở Trung ương, địa phương và các tổ chức khác, bao gồm Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cần chủ động đề xuất các giải pháp và triển khai các hoạt động phù hợp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển nhanh và bền vững.

Link: Bao-cao-EBI-2017-Final.pdf