Giao lưu doanh nghiệp – Định hướng nghề nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử (11/12/2018)

Ngày 08/12/2018 tại Hội trường A đã diễn ra chương trình “Giao lưu doanh nghiệp – Định hướng nghề nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử” năm 2018

ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI HƯỚNG NGHIỆP VÀ TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM) (10/09/2018)

Diễn giả: Mr. Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH PwC

Giao lưu doanh nghiệp (21/08/2018)

Ngân hàng OCB, Công ty Thế giới di động, Công ty Nope Game

Buổi chia sẻ về hệ thống thông tin trong ngân hàng (02/04/2018)

Buổi chia sẻ về hệ thống thông tin trong ngân hàng được dời sang thứ 6 tuần sau, ngày 13/04/2018


Giao lưu doanh nghiệp và Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực MIS và TMĐT (24/10/2017)

Vào thứ 7 ngày 21/10/2017, tại phòng Hoa Sen Trường Đại học Kinh tế- Luật đã diễn ra chuỗi chương trình Giao lưu Doanh nghiệp 2017 của Khoa HTTT

TƯ VẤN VÀ TUYỂN DỤNG: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO REAL MARKETING INTERNSHIP- CÔNG TY TNHH ALWAYS (05/06/2016)


Sáng 05/06/2016, tại phòng CDIO 710 trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra chương trình “Tư vấn và Tuyển dụng: Chương trình đào tạo Real Marketing Internship”