Tọa đàm "Các giải pháp Business Intelligence phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam"

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Khoa Hệ thống thông tin đã tổ chức buổi Tọa đàm "Các giải pháp Business Intelligence phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam".
Buổi tọa đàm nhằm hướng đến: xác định các hướng nghiên cứu khả thi trong lĩnh vực Big Data & BI, các tình huống nghiên cứu phục vụ giảng dạy; xây dựng nhóm nghiên cứu về Big Data & BI của Khoa có đủ sức hợp tác nghiên cứu với các doanh nghiệp và tham gia các hội thảo trong nước & quốc tế.
ThS. Vũ Thúy Hằng trình bày tham luận "Business intelligence áp dụng trong lĩnh vực nhà hàng". Bài tham luận đã nhận được những gợi ý có thể gắn kiến thức hàn lâm vào trong ứng dụng để phân tích; đồng thời áp dụng vào các case study để giảng dạy môn Hệ thống thông tin kinh doanh cũng  như một số môn học khác.
TS. Lê Hoành Sử trình bày tham luận "Big Data Analytics Research Trend". Sau hai bài tham luận, các Thầy Cô đã có những thảo luận, chia sẻ vô cùng sôi nổi về các giải pháp Business Intelligence.
ThS. Hồ Trung Thành tiếp tục buổi Tọa đàm với tham luận "Xu hướng công cụ phân tích trong Thương mại điện tử". Bài tham luận được gợi ý mở rộng nghiên cứu về phân tích mạng xã hội trong kinh tế, lập các nhóm nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. 
Buổi tọa đàm về các hướng nghiên cứu trong trong lĩnh vực Big Data và Business Intelligence, khả năng ứng dụng tại doanh nghiệp đã kết thúc thành công, tốt đẹp. Những đóng góp tâm huyết của các Thầy Cô là cơ sở để Khoa Hệ thống thông tin xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghiên cứu của Khoa trong lĩnh vực Big Data & Business Intelligence.