Khoa Hệ thống thông tin nhận Giấy chứng nhận AUN-QA chương trình Hệ thống thông tin quản lý

   Khoa hệ thống thông tin – Trường Đại học Kinh tế - Luật vừa nhận được kết quả đánh giá của tổ chức AUN - QA cho Chương trình Hệ thống thông tin quản lý với số điểm cao nhất trong các chương trình kiểm định cùng đợt trong Đại học Quốc Gia.

   Khoa Hệ thống thông tin đã đào tạo chương trình Hệ thống thông tin quản lý được hơn 15 năm và để khẳng định chất lượng của chương trình thì nhà trường đã chủ động kiểm định chương trình theo chuẩn quốc tế. Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 4/12/2020, đoàn đánh giá AUN-QA đã có chuỗi hoạt động đánh giá trực tuyến chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý theo bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA cấp chương trình đào tạo 3.0 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

   AUN (ASEAN University Network) là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN. AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

Theo đó Chương trình Hệ thống thông tin quản lý đã nhận được kết quả đánh giá chi tiết của đoàn đánh giá và Giấy chứng nhận AUN-QA vào tháng 01/2021.

Kết quả đánh giá chi tiết của đoàn.

 

 

Giấy chứng nhận AUN-QA

   Năm 2022, ngành Thương mại điện tử của Khoa Hệ thống thông tin sẽ đăng ký kiểm định quốc tế FIBAA. FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là tổ chức đảm bảo chất lượng của Chính phủ Thụy Sĩ, được công nhận rộng rãi trên thế giới bởi tính khắt khe và yêu cầu cao về chất lượng giảng viên, thiết kế chương trình, tính ứng dụng thực tiễn, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, chất lượng người học…

   Với các chương trình đào tạo đạt những tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, đã phần nào khẳng định nỗ lực trong giáo dục và đào tạo của giảng viên Khoa Hệ thống thông tin nói riêng và Trường Đại học Kinh tế - Luật nói chung; một lần nữa khẳng định chất lượng đào tào của Khoa – một trong những đơn vị tiên phong đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý ở Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả này cũng sẽ đem đến cho người học cơ hội được chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, trở thành các công dân toàn cầu.