Chương trình Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo

Chương trình đào tạo Ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo CLC Khóa 20 

 

Chương trình đào tạo Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo CLC Khóa 21 - 22

Kế hoạch giảng dạy tất cả các khoá học thuộc 3 ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử và Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo đã được công bố đầy đủ trên hệ thống myUEL tại link:

 
http://myuel.uel.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=f92f39b2-dea3-4185-8cbb-56c1c49c5226

Người học có thể chọn theo khoá học, ngành học để xem chi tiết!

Khoa Hệ thống thông tin