Danh sách tổng hợp các nhà tài trợ


Nhà tài trợ
Họ tên Đơn vị Năm
Số tiền 
 Phùng Thị Thu Thủy  Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet)  2018  20.000.000
 Vũ Mạnh Cường  WILMAR Vietnam   2018  20.000.000
Tạ Ngọc Thuần Công ty Robusta 2018  4.000.000 
Phùng Thị Thu Thủy Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet) 2017  10.000.000 
Nguyễn Hữu Dũng Công ty SAP LAB VN 2017  5.000.000 
Nguyễn Duy Nhất Trường Đại học Kinh tế - Luật 2017  5.000.000 
Nguyễn Quang Hưng Trường Đại học Kinh tế - Luật
2017  1.500.000 
Vũ Mạnh Cường
WILMAR Vietnam
2017  16.000.000 
Nguyễn Quốc Nam BS Group VN 2017  10.000.000 
Trần Quang Minh   Công ty Cổ phần Dịch vụ Trung tâm dữ liệu 2017  10.000.000 
Phạm Văn Trọng Công ty Thế giới Di Động 2017  10.000.000 
 Nguyễn Hữu Dũng  Công ty SAP LAB Việt Nam 2017  5.000.000 
 Nguyễn Lâm Thảo  Công ty Cổ phần One Technology 2017  3.000.000 
 Nguyễn Khánh Hòa  Công ty TNHH Global Me Education 2017  2.000.000 
 Ngô Lê Thị Thanh Thảo Công ty Cổ phần Global CyberSoft (Việt Nam)  2016   3.000.000 
 Lê Thị Thu Kiều Công ty Cổ phần Global CyberSoft (Việt Nam) 2016   3.000.000 
 Trần Thị Phổ Lang  FE Credit 2016   3.000.000 
Lữ Lê Quốc Anh Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (BOSCH)  2016   3.000.000 
Nguyễn Văn Hồ NashTech 2016   3.000.000 
Phan Thị Hoài Diễm Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Toàn Cầu (GESO) 2016   3.000.000 
Hồ Thị Điệp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)  2016   1.500.000 
Nguyễn Thị Ánh Thi  Shop Balo hàng hiệu 2016   3.000.000 
Trần Thanh Phát Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (BOSCH) 2016   3.000.000 
Nguyễn Thành Kim Ngân Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 2016   3.000.000
Vạn Thị Kim Chi Công ty TNHH Aperia Solution Việt Nam 2016   4.000.000 
Bùi Hồng Sơn  Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) 2016   5.000.000 
Nguyễn Khánh Hòa Công ty Global Me Education 2015   5.000.000 
Vũ Đình Thắng Công ty Cổ phần Global CyberSoft (Việt Nam) 2014   10.000.000
Đoàn Đức Thảo & Phùng Thị Thu Thủy Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (BOSCH) & Bước Nhảy Việt - (TABViet JSC) 2014   20.000.000