Tài trợ nóng trong buổi họp Ban Điều Hành Quỹ Nhân Bản (8/9/2018) (08/09/2018)

Tài trợ nóng trong buổi họp Ban Điều Hành Quỹ Nhân Bản (8/9/2018)

Buổi chia sẻ về kinh nghiệm xử lý dữ liệu (08/06/2018)


Buổi chia sẻ kinh nghiệm về việc xử lý dữ liệu trên file Excel cho các bạn sinh viên.

Buổi chia sẻ kỹ năng trả lời phỏng vấn (07/06/2018)


Buổi giao lưu về chủ đề "Kỹ năng trả lời phỏng vấn" với Anh Nguyễn Ngọc Khoa - Giám đốc Công ty Aperia Solution

Buổi chia sẻ về kỹ năng làm việc nhóm và trình bày dự án (06/06/2018)


Buổi chia sẻ của Anh Vũ Mạnh Cường về kỹ năng làm việc nhóm và trình bày dự án vào ngày 06/6/2018.

Học bổng khóa học (19/04/2018)

Chương trình học bổng từ PwC Việt Nam và REMANn 

Chương trình học bổng Avecvous (Japan) dành riêng cho sinh viên K16406, K16411 (16/04/2018)

Hạn nộp hồ sơ chương trình học bổng Avecvous (Japan) dành riêng cho sinh viên K16406, K16411: 18/04/2018

Buổi chia sẻ về hệ thống thông tin trong ngân hàng (15/04/2018)


Buổi chia sẻ của Anh Dư Xuân Vũ, Giám đốc Khối Công nghệ, Ngân hàng Phương Đông (OCB) vào ngày 13/04/2018.

Thông tin về seminar "Quản lý Hệ thống thông tin Ngân hàng" (09/04/2018)

Ban điều hành Quỹ sẽ tổ chức seminar "Quản lý Hệ thống thông tin Ngân hàng" vào 14h45 ngày 13/04/2018.

Buổi chia sẻ kỹ năng làm việc nhóm trong CNTT (20/01/2018)


Buổi chia sẻ của Anh Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công nghệ thông tin – Tập đoàn Wilmar CLV về kỹ năng làm việc nhóm trong CNTT

Ban Điều hành gặp mặt 19 sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển (18/11/2017)


Ban Điều hành Quỹ Nhân Bản gặp mặt 19 bạn sinh viên xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển chọn ngày 21/10/2017

Vòng sơ tuyển Quỹ Nhân Bản 2017 (21/10/2017)


Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/10/2017, Quỹ Nhân Bản đã tổ chức buổi phỏng vấn để tuyển chọn sinh viên.