Nhân sự Khoa HTTT

Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin
TS. Lê Hoành Sử TS. Lê Thị Kim Hiền
Chức vụ: Trưởng Khoa
Email: sulh@uel.edu.vn
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Email: hienltk@uel.edu.vnThs. Phạm Thị Xuân Diệu
Chức vụ: Ủy viên BCH công đoàn Khoa HTTT, Thư ký Khoa HTTT
Điện thoại di động: 0976538161
Điện thoại bàn: 083.7244555 (6491)
Email: dieuptx@uel.edu.vn

                          Cán bộ, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin

 

Hội đồng Khoa Hệ thống thông tin

STT Họ tên Chức vụ
1 PGS.TS. Hồ Trung Thành Chủ tịch
2 TS. Lê Hoành Sử Ủy Viên
3 ThS. Nguyễn Duy Nhất Ủy viên
4 ThS. Triệu Việt Cường UV-TK
5 TS. Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên
6
TS. Phan Công Chính Ủy viên
7
TS. Lê Quốc Hiếu Ủy viênBộ môn Thương mại điện tử

TS. Trần Duy Thanh
Chức vụ: Trưởng Bộ Môn Thương mại điện tử
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ (Ngành Khoa học Dữ liệu)
Điện thoại: 0987773061
Email: thanhtd@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Internet of things, Mobile & Robotics.
2. Big Data, Data Mining, Data Science
3. Artificial intelligence, machine learning
4. Recommendation Systems
5.Integrating information technology into smart business and service activitiesNCS. Ths. TrầnThị Ánh
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn Thương Mại Điện Tử
Học hàm:
Học vị: NCS. Thạc sĩ (Hệ thống thông tin quản lý)
Điện thoại: 0984823596
Email: anhtt@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Thương mại điện tử
2. Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
3. Phân tích tiếp thị hướng dữ liệu và hành vi khách hàngTS. Lê Hoành Sử
Chức vụ: Trưởng Khoa Hệ Thống Thông Tin, Giảng viên Bộ môn Thương Mại điện tử
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ (Ngành Kinh doanh điện tử)
Điện thoại:
Email: sulh@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Business analytics, Big Data Analytics, time series and forecast
2. Artificial Intelligence (AI) in Finance and Business
3. Digital Transformation and Data-driven Decision MakingTS. Lê Quốc Hiếu
Chức vụ: Giảng viên Bộ Môn Thương Mại Điện Tử
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ (Công nghệ thông tin)
Điện thoại:  
Email: hieulq@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu:

1. Thương mại điện tử.
2. Quản trị kinh doanh.
3. Logistic.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin cho chuỗi cung ứng thông minh
TS. Phan Phi Yến
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn thương mại điện tử                         
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ (Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng)
Điện thoại:
Email: yenpp@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1.Innovation
2.Operations & Supply chain managment 
3.Technology 4.0
4.Sustainability NCS. Ths. Nguyễn Thế Đại Nghĩa
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn thương mại điện tử       
Học hàm:
Học vị: NCS. Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh)
Điện thoại: 0936385487
Email: nghiantd@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1.  Value core-creation.
2. Data Analysis.
3. E-commerce
4. Customer behavior analysisNCS. Ths. Hà Hải Đăng
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn thương mại điện tử    
Học hàm:
Học vị: NCS. Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh)
Điện thoại: 0962669650
Email: danghh@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. E-commerce.
2. E-Payment.
3. Business Analyst.
4. Consumer behaviourThs. Lâm Hồng Thanh
Chức vụ: Phó chủ tịch công đoàn Khoa HTTT, Giảng viên Bộ môn thương mại điện tử 
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ (Quản trị thông tin)
Điện thoại: 0989339205
Email: thanhlh@uel.edu.vn 
Hướng nghiên cứu: 1. Trí thông minh nhân tạo và Học máy (Artificial Intelligent and Machine Learning).
2. Tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA).
3. Chuyển đổi số (Digital Transformation).
4. Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management).Ths. Lê Hải Nam
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn thương mại điện tử  
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ (Khoa học máy tính)
Điện thoại:
Email: namlh@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Mạng máy tính, hạ tầng công nghệ thông tin, Internet of Thing.
2. Thương mại điện tử, kinh doanh trên mạng xã hội, tiếp thị điện tử.
3. Kinh tế, tài chính.
4. Phân tích dữ liệu.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn thương mại điện tử 
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ (Khoa học máy tính)
Điện thoại:  
Email: hanhntt@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
2. Quản trị chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử
3. Đề xuất mô hình dự báo và ứng dựng máy học để dự báo hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh
4. Ứng dụng các mô hình máy học vào việc dự báo tài chính, công nghệ tài chínhBộ môn Hệ thống thông tin quản lý

TS. Lê Thị Kim Hiền
Chức vụ: Phó trưởng Khoa, Phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin quản lý
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ (Quản lý thông tin)
Điện thoại:  
Email: hienltk@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Hướng nghiên cứu về phân tích dữ liệu: data mining, text mining.
2. Hướng nghiên cứu về tương tác người - máy: human-computer interaction.
3. Hướng nghiên cứu về  Hệ thống thông tin doanh nghiệp.PGS. TS. Hồ Trung Thành
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý (Giảng viên Cao cấp)
Học hàm: Phó Giáo Sư (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý)
Học vị: Tiến Sĩ (Công nghệ thông tin)
Điện thoại:  
Email: thanhht@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Hệ thống thông tin quản lý
2. Giải pháp hệ thống kinh doanh thông minh (Business Intelligence - BI) và hệ hỗ trợ ra quyết định
3. Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh và quản lýTS. Nguyễn Thôn Dã
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý (Phó bí thư chi bộ Khoa HTTT)                         
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ (Hệ thống thông tin)
Điện thoại:
Email: dant@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Data Mining
2. Data Analytics
3. Intelligent Systems
4. Information Systems
5. Big DataNCS. Ths. Triệu Việt Cường
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý
Học hàm:
Học vị: NCS. Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh)
Điện thoại:  
Email: cuongtv@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu:

1. Management Information Systems.
2. Business Analytics and Business Intelligence.
3. Data mining/Text mining and forecasting.
4. Blockchain And Distributed Ledger Technology.
5. Social network analysis.
6. Sustainable Urban and Rural Development.
NCS. Ths. Nguyễn Duy Nhất
Chức vụ: Giám đốc BI-Lab, Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý
Học hàm:
Học vị: NCS. Thạc sĩ (Tin Học)
Điện thoại: 0903634511
Email: nhatnd@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Hệ thống thông tin, Toán.
2. Cơ sở toán cho tin học, Thống kê ứng dụng.
3. Tính toán song song.
4. Tính toán hiệu năng cao.
5. Thống kê ứng dụng.NCS. Ths. Nguyễn Quang Hưng
Chức vụ: Phó Giám Đốc BI-Lab, Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý
Học hàm:
Học vị: NCS. Thạc sĩ (Quản lý Công nghệ thông tin)
Điện thoại:  
Email: hungnq@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. An toàn bảo mật.
2. Business Simulation game.
3. Chuyển đổi số.
4. Digital Marketing.
5. Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).
6. Internet vạn vật (IoT).
7. Khởi nghiệp.
8. Phân tích dữ liệu.
9. Quản trị TMĐT
10. Trí tuệ nhân tạoThs. Trương Hoài Phan
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý (Giảng viên chính)                           
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ (Tin học)
Điện thoại: 0905783689
Email: hoaiphan@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Thương Mại điện tử
2. Công nghệ tri thức
3. Trí tuệ nhân tạo
4. Máy họcThs. Nguyễn Quang Phúc
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn Khoa HTTT, Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ (Khoa học máy tính)
Điện thoại:  
Email: phucnq@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Khai phá dữ liệu, phân tích mạng xã hội, phân tích dữ liệu kinh doanh hỗ trợ ra quyết định.
2. Phát triển hệ thống kinh doanh thương mại điện tử, hệ thống đa nền tảng (desktop, website, mobile).
3. Trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, dữ liệu lớn.Ths. Vũ Thúy Hằng
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý 
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ (Hệ thống thông tin quản lý)
Điện thoại: 01283321405
Email: hangvt@uel.edu.vn 
Hướng nghiên cứu: 1. Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
2. Các ứng dụng về Thương Mại Điện tử
3. ERP - Logistics
4. Phân tích dữ liệu trong kinh doanh và ra quyết địnhThs. Trần Quang Thân
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý 
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh)
Điện thoại:  
Email: thantq@uel.edu.vn
Hướng nghiên cứu: 1. Database
2. Database Management System (SQL Server, Oracle)
3. Machine learning in medicalNCS. Ths. Nguyễn Văn Hồ
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý  
Học hàm:
Học vị: NCS. Thạc sĩ (Hệ thống thông tin quản lý )
Điện thoại:
Email: honv@uel.edu.vn 
Hướng nghiên cứu: 1. Xây dựng giải pháp Business Intelligence (BI), phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định (BI, Data Analytics, and Data-driven Decision Making).
2. Phân tích kinh doanh, Phân tích tiếp thị hướng dữ liệu (Business Analytics, Data-driven Marketing Analytics).
3. Trí tuệ nhân tạo, Học máy ứng dụng trong kinh doanh quản lý (AI, Machine Learning in Business).TS. Phan Công Chính
Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý
Học hàm:  
Học vị: Tiến Sĩ (Công nghệ thông tin)
Điện thoại:  0917122371
Email:

chinhpc@uel.edu.vn

chinhphan2804@gmail.com

Hướng nghiên cứu: 1. Hệ thống thông tin quản lý
2. Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
3. Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh và quản lý 

Phòng nghiên cứu BI LAB (Business Intelligence Research LAB)

 

Họ và tên Chức vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS) Giám đốc
ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS) P. Giám đốc
ThS. Bùi Thị Kim Duyên Chuyên viên
Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin Nghiên cứu viên


Tổ Đảm bảo chất lượng (Chức năng và nhiệm vụ)

Họ và tên Nhiệm vụ
TS. Lê Hoành Sử    Tổ trưởng
GVC.ThS. Trương Hoài Phan  Thành viên
ThS. Trần Thị Ánh Thành viên
TS. Trần Duy Thanh Thành viên
ThS. Phạm Thị Xuân Diệu  Thư ký

 

Tổ Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên (Chức năng và nhiệm vụ)

 

Họ và tên Nhiệm vụ
ThS. Nguyễn Quang Hưng Tổ trưởng
TS. Lê Thị Kim Hiền Thành viên
ThS. Lê Hải Nam Thành viên


Lãnh đạo Khoa Hệ thống thông tin qua các thời kỳ


1. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2003 - 2009)

Họ và tên Chức vụ
ThS. Tạ Minh Châu            Trưởng Bộ môn

2. Lãnh đạo BM Tin học quản lý (2010)

Họ và tên Chức vụ
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện Trưởng Bộ môn
PGS. TS. Hồ Trung Thành                     Phó trưởng Bộ môn

 

3. Lãnh đạo Khoa HTTT (2011 - 2022)

Họ và tên Chức vụ
PGS.TS. Hồ Trung Thành Trưởng Khoa (2011-2020)
ThS. Nguyễn Duy Nhất              Phó trưởng Khoa (2015-2017)
TS. Lê Hoành Sử Phó trưởng Khoa (2018-2020)
Ths. Trương Hoài Phan Phó trưởng Khoa (2019-2022)

 

 

Ủy viên