Tập huấn nâng cao năng lực học tập theo CDIO cho sinh viên ngành HTTTQL (03/11/2017)

Tập huấn nâng cao năng lực học tập theo CDIO ngành HTTTQL

Tập huấn nâng cao năng lực học tập theo CDIO cho sinh viên ngành TMĐT (03/11/2017)

Khoa Hệ thống thông tin tổ chức các buổi tập huấn Nâng cao năng lực học tập theo CDIO

Tập huấn phương pháp đánh giá theo CDIO cho giảng viên TMĐT và HTTTQL (30/10/2017)

Tập huấn phương pháp đánh giá theo CDIO cho giảng viên ngành TMĐT, HTTQL và ngành mở rộng; áp dụng các phương pháp đánh giá vào từng đề cương môn học

Tập huấn Phương pháp giảng dạy theo CDIO cho giảng viên ngành TMĐT và HTTTQL (30/10/2017)

Tập huấn phương pháp giảng dạy chủ động theo CDIO cho giảng viên ngành TMĐT, HTTQL 

Toạ đàm Khung chương trình đào tạo chuyên ngành TMĐT theo tiếp cận CDIO (31/08/2015)

Ngày 27.8.2015, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức buổi toạ đàm “Xây dựng khung chương trình thương mại điện tử theo cách tiếp cận CDIO”

Toạ đàm xây dựng chuẩn đầu ra chương trình thương mại điện tử theo cách tiếp cận CDIO (29/07/2015)

Ngày 29.7.2015, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức buổi toạ đàm “Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình thương mại điện tử theo cách tiếp cận CDIO”