Buổi tập huấn phương pháp học tập chủ động theo CDIO cho sinh viên Khoa HTTT

Ngày 5 tháng 9 năm 2016, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức các buổi tập huấn cho sinh viên ngành HTTTQL khóa 14, và sinh viên ngành TMĐT khóa 14 về “Phương pháp học tập chủ động theo CDIO”.

Ngày 6/9/2016 tiếp tục thực hiện nội dung tập huấn này cho Khóa 15, 16 ngành TMĐT.

Trong năm học 2016-2017, Khoa HTTT triển khai giảng dạy 8 môn học theo cách tiếp cận CDIO cho ngành TMĐT và ngành mở rộng trong Khoa.

Để chuẩn bị cho sinh viên hành trang, cách thức tiếp cận môn học theo phương pháp mới này, BCN Khoa cùng tổ đề án CDIO của Khoa đã tìm hiểu tài liệu, xây dựng tài liệu và hỏi ý kiến các chuyên gia để tổ chức các buổi tập huấn cho sinh viên các Khóa phù hợp với thời khóa biểu của các lớp. Nội dung của buổi tập huấn cho sinh viên làm quen với các phương pháp học tập tại bậc đại học, các phương pháp mà giảng viên sẽ triển khai giảng dạy trong các môn học, cách thức đánh giá các môn học để đáp ứng CĐR chương trình theo CDIO.

Với nội dung này, Sinh viên các Khóa được tập huấn tỏ ra rất hăng say, thích thú và chủ động làm việc theo yêu cầu của giảng viên tập huấn.

Các buổi tập huấn kết thúc thành công, tốt đẹp

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn