Buổi tập huấn Thiết kế đề cương môn học theo tiêu chuẩn CDIO và phương pháp giảng dạy chủ động

Ngày 27,28,29 tháng 6 năm 2016, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức các buổi tập huấn liên quan đến các nội dung “ xây dựng đề cương môn học đáp ứng CĐR chương trình TMĐT, Phương pháp giảng dạy chủ động đáp ứng CĐR môn học theo tiêu chuẩn CDIO”.

Buổi tập huấn được giảng dạy bởi các giảng viên của Trung tâm CEE- Trường ĐH KHTN- ĐHQG-HCM: ThS. Châu Nguyễn Ái Nhi và Trợ Giảng Châu Thị Hiếu.

Giảng viên tham gia tập huấn gồm tất các GV Khoa HTTT cùng một số giảng viên của các Khoa: Khoa KTKT, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa QTKD…

Nội dung các buổi tập huấn giúp cho giảng viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đề cương nói chung và đề cương đáp ứng CĐR theo CDIO nói riêng. Đặc biệt, là cách thức giảng dạy, đánh giá sinh viên theo đề cương CDIO.

Buổi tập huấn cuối cùng kết thúc, giúp cho giảng viên tham gia học tập có thể thiết kế đề cương môn học đáp ứng CĐR theo tiêu chuẩn CDIO một cách dễ dàng hơn, việc triển khai các phương pháp giảng dạy trong quá trình dạy học cũng đã được giảng viên áp dụng trong từng môn dạy của mình.
Hình ảnh các đề cương môn học được trình bày trong quá trình tập huấn

Một số hình ảnh của buỗi tập huấn.