Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa hệ thống thông tin năm 2018 (15/04/2018)

Năm 2018, Khoa hệ thống thông tin tuyển sinh với chỉ tiêu dự kiến là 220 sinh viên

(03/04/2017)

85 chỉ tiêu ngành Hệ thống thông tin quản lý và 90 chỉ tiêu ngành Thương mại điện tử.

Tổng quan về "Phát triển thị trường Thương mại điện tử" (26/07/2016)

Giới thiệu vị trí công việc "Phát triển thị trường Thương mại điện tử".

Tổng quan về vị trí Kiểm thử hệ thống (Tester) (26/07/2016)

Giới thiệu sơ lược về vị trí công việc "Kiểm thử hệ thống".

Tổng quan về chuyên viên phân tích nghiệp vụ (26/07/2016)

Giới thiệu về vị trí công việc "Chuyên viên phân tích nghiệp vụ".

Tổng quan về tiếp thị điện tử (26/07/2016)

Giới thiệu vị trí công việc "Tiếp thị điện tử".

Các hướng nghề nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý (26/07/2016)

Tổng quan về các hướng nghề nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý

Quyết định của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc giao nhiệm vụ đào tạo thí điểm ngành Thương mại Điện tử tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. (16/06/2016)

Ngành Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam cho đến thời điểm này đã khẳng định được vai trò đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đất nước.