Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Hệ thống thông tin của Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử, đạt chuẩn khu vực Châu Á, đào tạo người học đủ kiến thức và năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu. 


Sứ mạng

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử. 


Mục tiêu

  • Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo từ đại học đến sau đại học (gồm thạc sĩ và tiến sĩ) theo hướng hiện đại, tiên tiến; đảm bảo người học đủ năng lực làm việc, sáng tạo, có khả năng nghiên cứu độc lập, khả năng học tập suốt đời trong môi trường hội nhập;
  • Nâng cao năng lực nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu trọng điểm; tăng cường hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các đối tác nước ngoài.
  • Tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước; gắn kết giữa lý thuyết và thực tế giúp người học tiếp cận với thực tiễn, tiếp cận với cách tổ chức, quản lý hiện đại, hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn.