Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin nhận học bổng năm học 2023-2024 (10/11/2023)

Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin nhận học bổng năm học 2023-2024

Thông báo Quỹ Nhân Bản năm 2021 (20/09/2021)

Thông báo Quỹ Nhân Bản năm 2021

Kết quả vòng sơ tuyển sinh viên Quỹ Nhân Bản 2017 (27/10/2017)

Kết quả vòng sơ tuyển sinh viên Quỹ Nhân Bản 2017

Thông báo tham dự lễ trao học bổng của quỹ Nhân Bản (06/12/2013)

Thông báo tham dự lễ trao học bổng của quỹ Nhân Bản

Kết quả tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của quỹ Nhân Bản năm 2013 (05/12/2013)

Kết quả tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của quỹ Nhân Bản năm 2013

Thông báo về buổi báo cáo thuyết trình ngày 01/12/2013 (27/11/2013)

Thông báo về buổi báo cáo thuyết trình ngày 01/12/2013

Danh sách cập nhật sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp (11/11/2013)

Danh sách cập nhật sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp

Danh sách các bạn sinh viên vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên của Qũy học bổng Nhân Bản (06/11/2013)

Danh sách các bạn sinh viên vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên của Qũy học bổng Nhân Bản

Kế hoạch của misers chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày 1/12/2013 (06/11/2013)

Kế hoạch của MiSers chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày 01/12/2013

Thông báo tuyển chọn hồ sơ nhận học bổng Nhân Bản (29/10/2013)

Thông báo tuyển chọn hồ sơ nhận học bổng Nhân Bản

Thông báo học bổng nhân bản  (20/09/2013)

Quỹ học bổng Nhân Bản (Humanity Foundation) là Quỹ được thành lập bởi sáng kiến của các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực MIS nhằm mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện học tập, thực tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên