Kết quả vòng sơ tuyển sinh viên Quỹ Nhân Bản 2017

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/10/2017, Quỹ Nhân Bản đã tổ chức vòng sơ tuyển để tuyển chọn sinh viên cho học bổng Quỹ Nhân Bản năm 2017.

Gần 30 hồ sơ ứng viên đã tham gia vòng sơ tuyển, mỗi sinh viên được các thành viên trong Ban Điều hành Quỹ Nhân Bản phỏng vấn trực tiếp để đánh giá về kiến thức, kỹ năng cũng như định hướng của ứng viên trong tương lai. 

Chúc mừng 19 bạn đã vượt qua được vòng sơ tuyển này và tiếp tục tham gia vòng tuyển chọn chính thức của Quỹ Nhân Bản 2017. 

 1. Hồ Phương Thúy
 2. Hồ Thùy Giang
 3. Hoàng Thị Bảo Yến 
 4. Lê Bá Thiền
 5. Lê Thị Hoài
 6. Mai Thị Huỳnh Như
 7. Ngô Ngọc Thùy Linh
 8. Nguyễn Hoàng Trác Văn
 9. Nguyễn Hoàng Trinh
 10. Nguyễn Thị Kim Ngân
 11. Nguyễn Thị Minh Châu
 12. Nguyễn Thị Thanh Trúc
 13. Phạm Nguyễn Thanh Trúc
 14. Phan Vũ Phương Uyên
 15. Trần Nguyễn Anh Tuấn
 16. Trần Quốc Bình Uyên
 17. Trương Công Thịnh
 18. Võ Lê Ngọc Hoa
 19. Vũ Lê Diễm Quỳnh

c bạn trúng tuyển vòng 1 sẽ bước vào vòng 2 với lịch trình như sau:

 • 01 - 05/11/2017    đăng ký chủ đề trình bày, chủ đề có thể do cá nhân hoặc nhóm trình bày, tối đa không quá 15 phút
 • 06 - 16/11/2017    gửi slide trình bày
 • 16/11/2017             công bố thứ tự trình bày
 • 18/11/2017           trình bày chủ đề
 • 25/11/2017           công bố danh sách sinh viên được tuyển chọn