Thông báo tuyển chọn hồ sơ nhận học bổng Nhân Bản

Thời gian vừa qua, Ban điều hành đã nhận được nhiều bộ hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ từ Quỹ Nhân Bản.
Chúng tôi sẽ tổ chức buổi phỏng vấn tuyển chọn vào lúc 8g30 Thứ 7 ngày 2/11/2013 tại Phòng 608 Trường Đại học Kinh tế - Luật.