Danh sách các bạn sinh viên vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên của Qũy học bổng Nhân Bản

Chúc mừng 15 bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên và chuẩn bị cho vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 1/12/2013.
Các bạn sẽ gặp thầy Nhất và anh Thảo tại văn phòng Khoa Hệ Thống Thông Tin (phòng 406) vào sáng t7 9/11/2013 lúc 10G00 để trao đổi về nội dung, công việc chuẩn bị và hình thức thuyết trình cho ngày 1/12/2013.
Các bạn thể hiện phong cách chuyên nghiệp của mình bằng việc đến đúng giờ nhé.
1. Bạn Lê Quang Sáng
2. Bạn Hồ Thị Điệp
3. Bạn Nguyễn Thị Ánh Thi
4. Bạn Huỳnh Khôi Nguyên
5. Bạn Ngô Thị Thanh Thảo
6. Bạn Trần Hoàng Gia
7. Bạn Lý Thế Anh
8. Bạn Trần Thanh Phát
9. Bạn Phan Thị Hoài Diễm
10. Bạn Nguyễn Thành Kim Ngân
11. Bạn Trần Thị Phổ Lang
12. Bạn Nguyễn Vũ Nhật Linh
13. Bạn Lữ Lê Quốc Anh
14. Bạn Nguyễn Văn Hồ
15. Bạn Lê Thị Thu Kiều