Kế hoạch của misers chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày 1/12/2013

1/12/2013 là ngày diễn ra buổi tuyển chọn lần 2 của Quỹ Nhân Bản dưới thình thức là thuyết trình (cá nhân) trước hội đồng; bên cạnh đó, đây cũng là ngày hội tuyển dụng thực tập của trường đại học Kinh Tế - Luật. Để đạy được kết quả tốt nhất, 15 MISers đã trúng tuyển đợt 1 sẽ cần tham gia các hoạt động sau:
1. Ngày 9/11/2013: lúc 10h00 tại phòng 406, 15 MISers sẽ gặp anh Đoàn Đức Thảo và thầy Nguyễn Duy Nhất để nghe hướng dẫn về việc tham gia, chuẩn bị và cách thức báo cáo thuyết trình trước hội đồng vào ngày 1/12/2013. Sau đó 15 MISers sẽ bốc thăm để phân thành 3 nhóm.
2. Từ 11/11/2013 đến 23/11/2013, 15 MISers sẽ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 1 giảng viên Khoa Hệ Thống Thông Tin là trưởng nhóm và sẽ tham quan thực tế tại 1 trong 3 doanh nghiệp là Điện Máy Chợ Lớn, BITIS và TAFICO trong 1 buổi. Tại buổi tham quan, các bạn sẽ được đại diện của phòng Công Nghệ Thông Tin của 3 doanh nghiệp trên trình bày về 1 số chủ đề liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin đang được áp dụng tại chính doanh nghiệp đó. Nhiệm vụ của các bạn là ghi chú, đặt câu hỏi để chuẩn bị cho nội dung trình bày khoảng 10 phút vào 1/12/2013.
3. Ngày 1/12/2013 diễn ra buổi thuyết trình (cá nhân) trước hội đồng, đây là những đại diện doanh nghiệp sẽ trực tiếp thảo luận với từng MISer.
Các MISers cần nắm rõ lịch trình và những công việc cần thực hiện.
Chúc các MISers đạt nhiều thành công và có những kinh nghiệm thực tế từ chuyến tham quan tại doanh nghiệp.