Tập huấn phương pháp đánh giá theo CDIO cho giảng viên TMĐT và HTTTQL

Ngày 06, 07, 08  tháng 10 năm 2017, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức các buổi tập huấn với các nội dung “Tập huấn phương pháp đánh giá theo CDIO cho giảng viên ngành TMĐT, HTTQL và ngành mở rộng; áp dụng các phương pháp đánh giá vào từng đề cương môn học”.

Buổi tập huấn được giảng dạy bởi các giảng viên của Trung tâm CEE- Trường ĐH KHTN- ĐHQG-HCM: TS. Lê Mỹ Loan Phụng và Trợ Giảng ThS. Nguyễn Thị Ánh Minh.

Giảng viên tham gia tập huấn gồm tất các GV Khoa HTTT cùng một số giảng viên của các Khoa: Khoa KTKT, Khoa Kinh tế, Khoa KTĐN…

Nội dung các buổi tập huấn giúp cho giảng viên có thêm nhiều phương pháp, kỹ thuật đánh giá theo CDIO tích hợp vào từng môn học thuận tiện cho việc đánh giá sinh viên đáp ứng CĐR. Đồng thời giảng viên biết cách vận dụng tốt các phương pháp đánh giá  vào từng nội dung buổi học và đề cương mình phụ trách một cách linh hoạt và đa dạng.

Một số hình ảnh làm việc của Giảng viên tập huấn cũng như giảng viên Khoa HTTT thực hiện.


Một số phương pháp đánh giá được chia sẻ từ các Thầy,Cô


Giảng viên ThS. Ngô Cao Định tham gia chia sẻ thông tin tích hợp phương pháp đánh giá vào đề cương

Giảng viên ThS. Nguyễn Quang Hưng tham gia chia sẻ thông tin tích hợp phương pháp đánh giá vào đề cương

Giảng viên ThS.Trần Duy Thanh tham gia chia sẻ thông tin tích hợp phương pháp đánh giá vào đề cương

Buổi tập huấn cuối cùng kết thúc, giúp cho giảng viên tham gia học tập có thể áp dụng các phương pháp đánh giá theo CDIO vào từng đề cương môn học đáp ứng CĐR theo tiêu chuẩn CDIO một cách dễ dàng hơn, việc triển khai các phương pháp đánh giá trong quá trình dạy học cũng đã được giảng viên áp dụng trong từng môn dạy của mình.