Tọa đàm Xây dựng CĐR chương trình Hệ thống thông tin quản lý theo CDIO

Toạ đàm “Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình Hệ thống thông tin quản lý theo cách tiếp cận CDIO, Khoa Hệ thống thông tin, Trường đại học Kinh tế - Luật”.

Ngày 03.10.2015, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức buổi toạ đàm “Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình Hệ thống thông tin quản lý theo cách tiếp cận CDIO”

Tham dự buổi toạ đàm về phía Trường đại học Kinh tế - Luật có sự hiện diện của đại diện phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng, cùng BCN Khoa hệ thống thông tin và toàn thể giảng viên của Khoa và các em sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý..

Sau phần phát biểu khai mạc cho toạ đàm của TS. Nguyễn Thanh Trọng – Trưởng Phòng Khảo Thí và Đảm bảo Chất Lượng- Trường ĐH Kinh tế -Luật.

 ThS. Nguyễn Duy Nhất – Phó Trưởng Khoa Hệ thống thông tin trình bày tham luận “Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra cấp độ 3 theo cách tiếp cận CDIO chương trình Hệ thống thông tin quản lý”

Tiếp nối chương trình tọa đàm là phần trình bày của ThS. Nguyễn Minh Trí, Phó trưởng Phòng KT&ĐBCL, trình bày về cách thức xây dựng ngân hàng đề thi đáp ứng CĐR chương trình HTTTQL.

Tham luận cuối cùng được trình bày bởi ThS. Trương Hoài Phan- GV. Khoa Hệ thống thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật. Nội dung tham luận trình cách thức triển khai môn học theo CDIO tại Khoa HTTT.

Sau khi 3 tham luận được trình bày, các đại biểu đã có những thảo luận, góp ý vô cùng sôi nổi và thiết thực xoay quanh nội dung về CĐR chương trình Hệ thống thông tin quản lý cấp độ 3, cách thức triển khai ngân hàng đề thi, cách thức thi theo hình thức vấn đáp đáp ứng CĐR theo CDIO.

Trong phần thảo luận, với góp ý, đóng góp vô cùng quý báu từ phía các đại biểu, Khoa Hệ thống thông tin cam kết thực hiện nghiêm túc những góp ý trên và hoàn thành tốt nhất CĐR cấp độ 4 như kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh của buổi toạ đàm.