Vòng sơ tuyển Quỹ Nhân Bản 2017

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/10/2017, Quỹ Nhân Bản đã tổ chức vòng sơ tuyển để tuyển chọn sinh viên cho học bổng Quỹ Nhân Bản năm 2017 tại phòng A.710 trường Đại học Kinh tế - Luật..

Ban Điều hành Quỹ Nhân Bản tham gia phỏng vấn gồm có:

- Anh Đòan Đức Thảo, Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (BOSCH)
- Chị Phùng Thị Thu Thủy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet JSC)
- Anh Vũ Mạnh Cường, WILMAR Vietnam 
- Anh Đòan Quốc Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Ngô Lê Thị Thanh Thảo, Công ty Cổ phần Global CyberSoft (Việt Nam)
- Nguyễn Thành Kim Ngân, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)


Gần 30 hồ sơ ứng viên đã tham gia vòng sơ tuyển, mỗi sinh viên được các thành viên trong Ban Điều hành Quỹ Nhân Bản phỏng vấn trực tiếp để đánh giá về kiến thức, kỹ năng cũng như định hướng của ứng viên trong tương lai. 

Những hình ảnh của buổi sơ tuyển tuyển chọn sinh viên cho học bổng Quỹ Nhân Bản 2017


 Thành viên Ban Điều hành phỏng vấn sinh viên


Thành viên Ban Điều hành phỏng vấn sinh viên


Thành viên Ban Điều hành phỏng vấn sinh viên


Thành viên Ban Điều hành phỏng vấn sinh viên


Ban Điều hành Quỹ Nhân Bản và các ứng viên 


Ban Điều hành Quỹ Nhân Bản tham gia phỏng vấn vòng sơ tuyển