Thông tin về seminar "Quản lý Hệ thống thông tin Ngân hàng"

Nằm trong chuỗi hoạt động của Quỹ Nhân Bản, Ban điều hành Quỹ sẽ tổ chức seminar "Quản lý Hệ thống thông tin Ngân hàng" vào 14h45 ngày 13/04/2018.

Khách mời: anh Dư Xuân Vũ - Giám đốc CNTT Ngân hàng OCB

Các vị trí anh Vũ từng đảm nhận:

- Giám đốc trung tâm CNTT ngân hàng An Bình
- Trưởng phòng CNTT phía Nam ngân hàng An Bình
- Trưởng phòng kinh doanh công ty Hewlett - Packard (HP) Việt Nam
- Trưởng phòng kinh doanh công ty SAP Việt Nam
- Giám đốc tư vấn công ty Oracle Việt Nam
- Phó giám đốc CNTT ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
- Giám đốc kinh doanh công ty Temenos Việt Nam

Với kiến thức và kinh nghiệm của khách mời, chắc chắn seminar này sẽ đem lại rất nhiều bổ ích cho các bạn sinh viên.