Triển khai kế hoạch thực tập hè đối với SV Khóa 15

Khoa Hệ thống thông tin triển khai kế hoạch thực tập hè đối với SV Khóa 15

Danh sách sinh viên UEL trúng tuyển học bổng khóa học "NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN TRONG KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH & TÍN DỤNG" (16/05/2018)

Danh sách sinh viên UEL trúng tuyển học bổng khóa học do công ty PwC Việt Nam và công ty REMANn Hàn Quốc

Danh sách sinh viên làm Khóa luận chính thức (02/04/2018)

Khoa Hệ thống thông tin công bố danh sách sinh viên Khóa 14 thực hiện Khóa luận chính thức

TRIỂN KHAI HỖ TRỢ SV K11, K12, K13 NỢ CC NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (02/04/2018)

Để hỗ trợ cho sinh viên K11, K12, K13 hệ đại học chính quy còn nợ chứng chỉ tiếng Anh đầu ra, Trường lập kế hoạch tổ chức lớp ôn luyện

Thông báo về việc thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp đối với SV Khóa 14 (28/03/2018)

Căn cứ vào Quy định về điều kiện thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Hệ thống thông tin công bố danh sách Sinh viên lớp K14406 và K14411 được làm Khóa luận dự kiến

Cập nhật quy định mẫu báo cáo thực tập (09/03/2018)

Khoa Hệ thống thông tin cập nhật mẫu báo cáo thực tập

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập Khóa 14 (15/01/2018)

Khoa Hệ thống thông tin thông báo danh sách phân công hướng dẫn thực tập Khóa 14

Kế hoạch thực tập Khóa 14 - Đợt 2

Khoa Hệ thống thông tin triển khai kế hoạch thực tập đợt 2 cho sinh viên ngành HTTT quản lý và TMĐT