Kế hoạch thực tập Tốt nghiệp đợt 2

Chào các bạn,
Khoa Hệ thống thông tin thông báo Kế hoạch thực tập đợt 2 cho sinh viên ngành HTTT quản lý và TMĐT (xem  tại đây).
Các bạn thực hiện đăng ký giảng viên hướng dẫn và hướng nghiên cứu trực tiếp tại Lớp trưởng của từng lớp theo thời gian quy định. Đối với sinh viên trả nợ môn học (từ Khóa 14 trở về trước) liên hệ đăng ký tại văn phòng Khoa hoặc qua email: tuyenht@uel.edu.vn
Giấy giới thiệu thực tập các bạn liên hệ trực tiếp tại Văn Phòng Khoa, đăng ký từ Thứ 2 đến Thứ 4 và nhận lại Giấy có xác nhận vào Thứ 6 hàng tuần.
Một số quy định về quá trình thực tập và hình thức báo cáo (download tại đây).
Khoa đề nghị tất cả sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp cần thực hiện nghiêm túc những quy định và mốc thời gian nêu trên, thông tin liên quan đến việc thực tập đều được Khoa công bố trên Website.
Trân trọng.