Kết quả cuộc thi iCIO 2017

- Vòng 1 có 4.466 thí sinh tham dự. BTC đã xác định 100 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng 2. Kết quả lấy từ trên xuống, không có sự phân bổ theo trường. Trong đó: UEH (41), UEL (24), UIT (19), BUH (15), Hoa Sen (1).

- Thí sinh Trương Công Thịnh (UEL-K15411) là người về nhất vòng 1 với số điểm 92.5/100. Phần thưởng là 500.000đ và suất học bổng học online trị giá 600.000đ trên trang web đào tạo phân tích nghiệp vụ http://ceb.vn.

- Vòng 2 sẽ thi offline (hình thức tự luận trên giấy) vào ngày 28/03/2017 tại 2 cụm: cụm 1 tại UEH, 59C Nguyễn Đình Chiểu, cụm 2 tại BUH cho các thí sinh khu vực Thủ Đức (BUH, UIT và UEL).

- Đề thi vòng 2 có 3 phần: 
+ Phần 1: trắc nghiệm kiến thức về hệ thống thông tin+CSDL. 
+ Phần 2: tự luận ngắn về phân tích quy trình nghiệm vụ, đánh giá, bổ sung vào các sơ đồ: chức năng chéo (cross-functional flowchart), DFD, UML, ERD,... 
+ Phần 3: tự luận mở để kiểm tra sự hiểu biết của sinh viên về xu hướng công nghệ mới ứng dụng trong quản lý (như Big Data, Cloud computing, Social media, IoT,...)