Công ty Deloitte Việt Nam tuyển dụng

Công ty Deloitte Việt Nam tuyển dụng

Vị trí: Liên kết và vị trí thực tập cho các bộ phận tư vấn nguy cơ

Trách nhiệm:
- Chứng minh một kiến thức chung về công nghệ thông tin, chẳng hạn như: phần cứng, ứng dụng phần mềm, thử nghiệm phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, kiến thức mạng, và chung nó
- Chứng minh sự hiểu biết cơ bản về các quy trình kinh doanh liên quan, nó kiểm soát quản lý rủi ro, điều khiển và tiêu chuẩn liên quan
- Xác định và đánh giá chung liên quan đến doanh nghiệp và các rủi ro công nghệ, nó kiểm soát những rủi ro rủi ro, và cơ hội liên quan để tiến bộ
- Hỗ trợ tư vấn cấp cao và các nhà lãnh đạo đội ngũ trong việc chuẩn bị và chuẩn bị các phương pháp tiếp cận cơ bản, các phương pháp, công cụ, và các tài liệu dự án để hỗ trợ cung cấp dịch vụ
Yêu cầu công việc:
- Sự phân tích mạnh mẽ và vấn đề giải quyết kỹ năng
- Mạnh mẽ nền trong thông tin công nghệ và các nghiên cứu máy tính
- Các kỹ năng tiếng anh mạnh mẽ

Gửi CV về email: nhunng@deloitte.com