Bản tin số 1 Khoa Hệ thống thông tin

Ngày 22-07-2018, Bản tin đầu tiên (Số 01) của Khoa Hệ thống thông tin - UEL được phát hành với bao tâm huyết của tập thể Khoa gồm giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và với sự ủng hộ của Nhà trường, đối tác là các tổ chức và doanh nghiệp. ​Bản tin này ghi nhận các hoạt động của Khoa trong thời gian qua và đã được công bố trên các kênh thông tin của Khoa.
Bản tin Khoa không phải là sản phẩm riêng của Ban biên tập khi cái hồn của nó chính là nội dung, phải đến từ tất cả thành viên trong Khoa. Để bản tin ngày càng phát triển thì rất cần sự tham gia của "đại gia đình" đóng góp nội dung, làm Cộng tác viên hay tiếp nối các thế hệ Ban biên tập trong tương lai.
Các hoạt động tiếp theo sẽ được Ban biên tập ghi nhận và phát hành vào các số tiếp theo.