Quy định mẫu Báo cáo thực tập

Để hỗ trợ cho các bạn sinh viên Khóa 15 ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử thực hiện Đợt báo cáo thực tập, Khoa Hệ thống thông tin cung cấp 1 số thông tin như sau:
1. Quy định và mẫu biểu báo cáo thực tập (xem tại đây)
2. Quy định cách thức đánh giá Báo cáo thực tập (Xem tại đây)
Mọi thắc mắc các bạn sinh viên vui lòng liên hệ qua email: tuyenht@uel.edu.vn