Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Ernst & Young là một công ty hàng đầu thế giới cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn doanh nghiệp.

Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3824 5252
Website: http://www.ey.com