Công ty FPT Software tuyển dụng

Công ty FPT Software tuyển dụng

1/ Vị trí và số lượng:
- 5 OJT SAP Basis
- 10 OJT SAP ABAP

2/ Yêu cầu:
- Sinh viên mới ra trường/chuẩn bị tốt nghiệp. Ưu tiên có tiếng Anh tốt hoặc tiếng Nhật tốt
- Có thể làm việc fulltime khoảng 4 - 6 tháng
- SAP Basis: có kiến thức về IT (network, system), OS (Linux, Windows server) hoặc có kinh nghiệm liên quan từ 6 tháng đến 1 năm
- SAP ABAP: có kiến thức hoặc kinh nghiệm về ABAP

3/ Quyền lợi:
- Có cơ hội làm việc lâu dài cho FPT Software
- Nhận trợ cấp OJT hấp dẫn tùy theo năng lực

4/ Ứng tuyển:
- Tại link: https://forms.gle/P655N9akUR4utVF87