Thông báo Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka là:

* Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc.

* Thước đo về chất lượng đào tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

* Nguồn động viên, khuyến khích sinh viên tích cực đề ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới, tham gia nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và xây dựng phát triển đất nước.

Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên tìm hiểu thông tin về giải thưởng

- Thông tin chi tiết, văn bản, thể lệ, kế hoạch : http://eureka.khoahoctre.com.vn/ 

- Thông tin Danh sách đề tài đạt https://qlkh.uel.edu.vn/thong-bao-nckh-sinh-vien-3210/thong-bao-ve-viec-ket-qua-giai-thuong-nha-khoa-hoc-tre-uel-nam-2020

Yêu cầu đề tài tham gia 

- Các nhóm sinh viên cần hoàn thiện đề tài theo ý kiến góp ý của Hội đồng, để làm nổi bật tính liên ngành, tính sáng tạo, ý nghĩa thực tế của đề tài nghiên cứu.

- Đề tài hoàn thiện gửi tham dự Giải thưởng cần có nhận xét và sự đồng ý của Giáo viên hướng dẫn. 

- Khuyến khích sinh viên, giảng viên hướng dẫn công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín, đặc biệt là Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Chuyên san Kinh tế, Luật và Quản lý của Trường.

Website:  http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm

Ngày 20-21/9/2020 Các bạn nộp đề tài online tại đây vào nhé : 
 
Hồ sơ online: Đề tài dự thi là 1 tệp nén bên trong gồm có : 
1. báo cáo tổng kết có bìa dạng file word, 
2. phiếu đăng ký dạng file word, 
3. CMND dạng file hình, 
4. Dữ liệu Nghiên cứu , 
5. Poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc)  : lưu ý cần có poster nhé 
6. Bài báo khoa học đã được đăng trên tạp chí dạng file word (nếu có báo)  

 Ngày 20-21/9/2020 các bạn lên trường nộp bản cứng và hoàn thành các thủ tục hành chính liên quan TẠI PHÒNG QLKH A 311
 Hồ sơ bản cứng : 

1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4).

2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của các thành viên trong nhóm).

3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp  02 quyển đề tài công trình nghiên cứu

Mọi thắc mắc xin liên hệ Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phòng Quản lý khoa học, email: anhntn@uel.edu.vn, số điện thoại: 0913 945505

Thân ái.