TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN TƯ VẤN TUYỂN SINH HƯỚNG NGHIỆP 2020 CHỦ ĐỀ "THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG, CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN VÀO UEL"

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN TƯ VẤN TUYỂN SINH HƯỚNG NGHIỆP 2020 CHỦ ĐỀ "THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG, CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN VÀO UEL"
1️⃣ Từ ngày 19/9 đến 17h00 ngày 25/9: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyến theo phương thức trực tuyến (nếu số lượng nguyện vọng đã đăng ký không thay đổi)
2️⃣ Từ ngày 19/9 đến 17h00 ngày 27/9: Thí sinh thực hiện điều chỉnh bằng Phiếu đăng ký xét tuyển (đối với thí sinh có tăng thêm số lượng nguyện vọng mới, mỗi nguyện vọng thêm là 30.000 đồng)
3️⃣ Trước 17h00 ngày 29/9: Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu, bao gồm cả thí sinh có kết quả phúc khảo sau ngày 27/9/2020)
4️⃣ Trước 17 giờ 00 ngày 05/10: Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1