Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN)

PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM năm 1994. Lĩnh vực hoạt động: cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế, luật và tư vấn chuyên nghiệp.

Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3823 0796
Website: http://www.pwc.com/vn/vn