Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 31 tháng 12/2020

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 15/12/2020, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          Bảng điểm mới nhất

-          Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

-       Các vị trí thực tập xem hình đính kèm