Buổi chia sẻ về hệ thống thông tin trong ngân hàng

Buổi chia sẻ về hệ thống thông tin trong ngân hàng được dời sang thứ 6 tuần sau, ngày 13/04/2018

- Diễn giả: Anh Dư Xuân Vũ - Giám đốc Khối Công nghệ, Ngân hàng Phương Đông Việt Nam (OCB) 
- Thời gian: 14:30 - 17:00 ngày 13 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Tòa nhà B1, phòng B1.501, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Buổi chia sẻ về quản lý hệ thống thông tin trong ngân hàng sẽ giúp các bạn sinh viên có cái nhìn tổng quan về hệ thống CNTT trong thực tế.

Sinh viên quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự qua link đến hết ngày 12.04.2018

Link: https://goo.gl/forms/2KrRvF9yXHjDRYQ63 

Các bạn đã đăng ký tham dự theo link trước, vui lòng đăng ký lại theo link mới cập nhật.