Buổi tham quan cho sinh viên năm 4 của Khoa tại tập đoàn Thế Giới Di Động

Ngày 16/10/2020, Khoa Hệ thống thông tin phối hợp cùng Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp UEL đã tổ chức buổi tham quan cho sinh viên năm 4 của Khoa tại tập đoàn Thế Giới Di Động ở Khu Công nghệ cao.
Trong buổi này, các SV đã được giới thiệu về những giải pháp công nghệ ở TGDĐ, giao lưu với ông Bùi Ngọc Tín (Giám đốc CNTT của tập đoàn), tham quan nơi làm việc và đặc biệt là làm bài test đầu vào.