Chương trình Khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên -Năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức khóa học “Phương pháp nghiên cứu khoa học”

 1. Mục đích

  Nhằm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên Nhà trường, đồng thời xuất phát từ nhu cầu của sinh viên mong muốn tìm hiểu thông tin, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi về phương pháp để thực hiện tốt hơn, có chất lượng hơn các công trình nghiên cứu của mình, từ đó thu được kết quả cao hơn trong nghiên cứu khoa học, Phòng Quản lý khoa học xây dựng chương trình, lựa chọn nội dung vào trao đổi với các giảng viên có tâm huyết để chia sẻ với các bạn sinh viên những thông tin, kiến thức, kỹ năng hữu ích trong nghiên cứu khoa học.

  Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên về những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học như: lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định phương pháp nghiên cứu, cách thức và các bước tiến hành nghiên cứu, vấn đề lưu ý khi nghiên cứu khoa học.

 2. Thời gian – địa điểm

  Thời gian tổ chức: Thứ 7, Chủ nhật - Tháng 9, 10, 11 năm 2020

  Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật,  Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

  Hình thức học: học trực tuyến hoặc học tại giảng đường.

 3. Đối tượng

  Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật có đăng ký thực hiện đề tài NCKH trong năm 2020-2021. Sinh viên ngành Luật đăng ký và hoàn thành tốt tối thiểu 4 chuyên đề của khóa học. Sinh viên khối ngành Kinh tế đăng ký và hoàn thành tốt tối thiểu 6 chuyên đề của khóa học.

  Ban tổ chức cấp Giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học bồi dưỡng kiến thức đối với sinh viên hoàn thành khóa học.

  Sinh viên có Giấy chứng nhận sẽ được khuyến khích khi tham gia Giải thưởng “Nhà khoa học trẻ UEL” năm 2021.

 4. Nội dung chương trình: Khóa học gồm: 10 chuyên đề với 22 buổi học với các đối tượng học khác nhau. Cụ thể như sau:

STT

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng (buổi)

Thời gian 

Đối tượng

1

Chuyên đề 1

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học

3

8h00 - 16h00 , ngày 8/10/2020

Phòng học Hoa Sen

Tất cả các sinh viên

2

Chuyên đề 2

Cách tìm kiếm, khai thác dữ liệu phục vụ các nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế , quản lý

2

26/10/2020 

8h - 16h, TT Nghiên cứu Kinh tế Tài chính (lầu 8)

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản trị, tài chính

3

Chuyên đề 3

Cách tìm kiếm, khai thác dữ liệu phục vụ các nghiên cứu thuộc lĩnh vực pháp lý

1

20/10/2020 

8h - 12h, Phòng [cập nhật]

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực pháp lý

4

Chuyên đề 4

Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý

2

8h00 - 16h00 , ngày 1/10/2020. Phòng A.403 

5

Chuyên đề 5

Phương pháp nghiên cứu định tính đối với lĩnh vực kinh tế, quản lý

2

Tháng 10

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, quản trị, tài chính

6

Chuyên đề 6

Thống kê ứng dụng – Kinh tế lượng cơ bản

5

Tháng 10

7

Chuyên đề 7

Phương pháp định lượng trong nghiên cứu quản trị kinh doanh

2

Tháng 11

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực trị kinh doanh

8

Chuyên đề 8

Phương pháp định lượng trong nghiên cứu tài chính, kế toán

2

Tháng 11

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán

9

Chuyên đề 9

Phương pháp định lượng trong nghiên cứu kinh tế

2

Tháng 11

Sinh viên thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế

10

Chuyên đề 10

Báo cáo tổng kết và trình bày kết quả nghiên cứu. Công bố công trình trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

1

Tháng 11

Tất cả các sinh viên

Tổng

22

 

 

5. Đăng ký học tại đây :    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Y5DIRsOszOctR9NIZJ5I3qCAd2rbA-Ev0AvKvS7H5B9ToQ/viewform

 

6. Thông tin chi tiết liên hệ : Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh , anhntn@uel.edu.vn , 091 394 5505