Cuộc thi tuyển chọn ý tưởng Big Data vận tải biển Joseon năm 2021

Đối tượng tham gia

  • Sinh viên đại học, sinh viên cao học quan tâm đến lĩnh vực đóng tàu, vận tải biển và biển
  • Những người bình thường quan tâm đến lĩnh vực đóng tàu, vận tải biển và biển (trên 20 tuổi)
  • Dự thi theo đối tượng cá nhân hoặc 1 đội từ 3 thành viên trở xuống (Có thể tải mẫu đơn từ tệp đính kèm)


Chủ đề dự thi

Ý tưởng về phương án dịch vụ đổi mới hoặc ý tưởng về loại dữ liệu lớn và phương án thu thập và sử dụng để vận hành an toàn tàu thuyền.

Ý tưởng về các loại dữ liệu lớn và phương án thu thập và sử dụng để vận hành kinh tế của tàu hoặc hoặc các ý tưởng kế hoạch dịch vụ sáng tạo.

Ý tưởng về các loại dữ liệu lớn và phương án thu thập và sử dụng để cải thiện môi trường làm việc của nhân viên tàu hoặc hoặc các ý tưởng kế hoạch dịch vụ sáng tạo.


Nội dung trao giải:

-  Giải xuất sắc: 1 đội

-  Giải nhất: 2 đội

-  Giải nhì: 5 đội

-  Giải Khuyến khích: 8 đội

-  Chứng nhận tham gia (Giải thưởng ý tưởng): Tất cả người tham gia (không bao gồm người chiến thắng)


Timeline cuộc thi
- Thời gian công bố: Từ 21/7/2021 đến 15/10/2021 (18:00 kết thúc)
Đánh giá lần 1: 20/10/2021 (thứ Tư)
Thông báo đánh giá lần 1: 22/10/2021 (thứ sáu)
Nộp tài liệu PT phát biểu: 23/10/2021 (thứ Bảy) đến 29/10/2021 (thứ Sáu) (18:00 đóng cửa)
Đánh giá lần 2: Ngày 3 tháng 11 năm 2021 (Thứ tư)
Công bố và trao giải kết quả: ngày 8 tháng 11 năm 2021 (Địa điểm: thông báo sau)


Hình thức nộp bài dự thi
- Nộp qua email: yajang1215@g.kmou.ac.kr

 

Tiêu chí thẩm định

 

Tiêu chí


Điểm

Tính phù hợp với chủ đề

Sự nhất quán và liên quan đến chủ đề lựa chọn và dữ liệu sử dụng

20

Tính sáng tạo

Tính sáng tạo và sáng tạo của ý tưởng

25

Tính ưu việt về chất lượng và độ hoàn thiện của kết quả

Tính khả thi logic của quá trình thiết kế cơ bản và sự phù hợp của thiết kế chi tiết


- Tính phù hợp của các hạng mục liên quan đến kỹ thuật, kiến thức, v.


Độ hoàn thiện của kết quả, v.v.


Độ trung thực của việc cấu tạo và soạn thảo báo cáo, v.v.

25

Mức độ đóng góp xã hội và khả năng thương mại hóa

Mức độ phản ánh và ảnh hưởng của nhu cầu trong lĩnh vực đóng tàu, vận tải biển, biển


Tính thực dụng, thị trường, kinh tế và khả năng thương mại hóa kết quả

30

 

Lưu ý

Cuộc thi này là một phần của dự án được tiến hành tại Trung tâm dữ liệu lớn chu kỳ vận hành biển Chosun trong dự án xây dựng nền tảng và trung tâm dữ liệu lớn của Cơ quan xúc tiến xã hội thông tin trí tuệ Hàn Quốc trực thuộc Bộ Thông tin Khoa học và Công nghệ.

Tất cả các tác phẩm trưng bày phải là những tác phẩm sáng tạo thuần túy chưa được tham gia các cuộc thi, các công bố khoa học trong và ngoài nước.