Lịch họp Cố vấn học tập các lớp Khóa 21 và Chương trình Gặp gỡ lãnh đạo Khoa HTTT với Tân sinh viên

Khoa Hệ thống thông tin thông báo đến các em Lịch họp Cố vấn học tập các lớp Khóa 21 và Chương trình Gặp gỡ lãnh đạo Khoa HTTT với Tân sinh viên như sau:

 

 

  1. Họp Cố vấn học tập các lớp Khóa 21:

    Hình thức: trực tuyến qua Google meet

    Nội dung chi tiết và link họp của từng lớp sẽ do CVHT gửi qua email.

  2. Chương trình Gặp gỡ lãnh đạo Khoa HTTT với Tân sinh viên:

Hình thức: trực tuyến qua Zoom Meeting

Nội dung chi tiết và link chương trình Khoa sẽ gửi đến toàn thể sinh viên K21 qua email.

Các em theo dõi thông tin và tham gia đầy đủ theo lịch.

Thân mến.