KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN - NĂM HỌC 2022 - 2023

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN -
NĂM HỌC 2022 – 2023

    Danh sách kết quả đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2022 – 2023 nghiệm thu cấp Khoa.

Lưu ý:

    Để hoàn thành hồ sơ nghiệm thu đối với mỗi đề tài đánh giá hoàn thành cấp Khoa, các em  thực hiện như sau :

  • 01 bản in toàn văn báo cáo (in hai mặt) – nộp về Khoa trước 16g00 ngày 31/03/2023.
  • Cập nhật thông tin tài khoản theo link sau: https://airtable.com/shrZlMI2wCZMQfOWo
  • File điện tử nội dung, dữ liệu nghiên cứu (nếu có chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng và có thay đổi so với file đã nộp cho Khoa) theo link cập nhật tài khoản ở trên.

     Khoa gửi danh sách về Trường và đề cử một số đề tài tham dự giải thưởng “Nhà nghiên cứu Khoa học trẻ” cấp Trường. Khi có kết quả Khoa sẽ thông báo và gửi email đến các nhóm có đề tài được xét duyệt.

Thân ái./.