Chuyên ngành mới: Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo, mã ngành 416

Từ năm học 2020 - 2021, Khoa Hệ thống thông tin sẽ đào tạo chuyên ngành mới: Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo, mã ngành 416.

Vào ngày 10/01/2020, Khoa Hệ thống thông tin tổ chức Tọa đàm "Khung chương trình đào tạo Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo” và Workshop “Business Analytics, AI và Multimedia Application” với mục đích:

* Giới thiệu đề án mở chuyên ngành đào tạo Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo thuộc nhóm ngành Hệ thống thông tin quản lý.

* Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy của các Trường đại học trong và ngoài nước liên quan Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo.

* Chia sẻ và góp ý của các doanh nghiệp liên quan Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo.

- Đăng ký tham dự theo link:

https://forms.gle/7x1AsN2qT9wkvAW99

- Thông tin chi tiết chương trình:

* Phiên 1: Tọa đàm "Khung chương trình đào tạo Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo” từ 9h00 đến 12h00 tại phòng A.114

* Phiên 2: Workshop “Business Analytics, AI và Multimedia Application” từ 13h30 đến 16h30 tại Phòng A.114