Điểm chuẩn các ngành thuộc khoa Hệ thống thông tin năm 2019 (08/08/2019)

Điểm chuẩn các ngành thuộc khoa Hệ thống thông tin năm 2019

Brochure Tuyển sinh 2019 của Khoa Hệ thống thông tin Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM). (18/04/2019)

Brochure Tuyển sinh 2019 của Khoa Hệ thống thông tin Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Khoa Hệ thống thông tin chính thức phát hành Bản tin Khoa số 02 (tháng 03/2019) (09/04/2019)

Khoa Hệ thống thông tin chính thức phát hành Bản tin Khoa số 02 (tháng 03/2019)

Điểm chuẩn Khoa Hệ thống thông tin (06/08/2018)

Điểm chuẩn ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử 2018

Lịch tư vấn Xét tuyển đại học 2018 của Khoa Hệ thống thông tin Đại học Kinh tế - Luật (15/07/2018)

Lịch Tư vấn xét tuyển 2018 qua các kênh online và offline

Thông tin Tuyển sinh 2018 của Khoa Hệ thống thông tin Đại học Kinh tế - Luật. (01/07/2018)

Prochure tuyển sinh của Khoa Hệ thống thông tin 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa hệ thống thông tin năm 2018 (15/04/2018)

Năm 2018, Khoa hệ thống thông tin tuyển sinh với chỉ tiêu dự kiến là 220 sinh viên

(03/04/2017)

85 chỉ tiêu ngành Hệ thống thông tin quản lý và 90 chỉ tiêu ngành Thương mại điện tử.